ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์

ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์

เรียนภาษาจีนออนไลน์กับ LELE

เกี่ยวกับ LELE LELE

โรงเรียนสอนภาษาจีนเป็น โรงเรียนสอนภาษาจีนกลาง ที่สอน โดยคุณครูชาวจีนเจ้าของภาษาทั้งหมด

มีประสบการณ์มากกว่า

0 ปี

ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า

0 คน

มีชั่วโมงสอนมากกว่า

0 ชั่วโมง/ปี

การเรียนการสอนหลักสูตรปักกิ่ง เป็นที่นิยม และได้รับมารตฐาน

ทำไมต้อง LELE Chinese LELE Chinese

เป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ คุณครูรุ่นใหม่ น่ารัก และทันสมัย

คอร์สเรียน LELE Chinese LELE Chinese

เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง สนทนาได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ต้องท่องจำ

C1 ภาษาจีนสำหรับเด็ก

C1 ภาษาจีนสำหรับเด็ก ภาษาจีนสำหรับเด็ก

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก เน้นการพัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเรียนรู้ผ่านการฝึกโต้ตอบกับคุณครูแบบตัวต่อตัว ไม่ต้องท่องจำ เพื่อให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนและสามารถพูดได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ

C2 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ YCT และ HSK

C2 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ YCT และ HSK ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ YCT และ HSK

100 เปอร์เซ็นต์ของคอร์สเรียนนี้เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ และมีเนื้อหาที่เป็นข้อสอบ ทั้งหมด หลักไวยากรณ์ต่างๆถูกแบ่งออกให้เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกัน วิธีการออกเสียงและการอ่านตัวอักษรต่างๆจะมีการสอนทีละขั้นตอน บทเรียนในหนังสือจะมีการจัดเรียงให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง เรื่องสั้นและบทความต่างๆเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่หลากหลาย ช่วยพัฒนาส่งเสริมความมั่นใจและการใช้เทคนิคต่างๆให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่านได้อย่างมั่นใจ

C3 ภาษาจีนสำหรับการสนทนา

C3 ภาษาจีนสำหรับการสนทนา ภาษาจีนสำหรับการสนทนา

คอร์สภาษาจีนสำหรับการสนทนา เน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ต้องท่องจำ สามารถนำเสนอความคิดเห็นได้ชัดเจนและมั่นใจ สามารถฟังได้อย่างเข้าใจ พูดได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์และโต้ตอบในการสนทนาได้อย่างมีเหตุผลและชัดเจน

C4 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

C4 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

คอร์สภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาจีนเพื่อนำไปใช้ในที่ทำงานอย่างมืออาชีพ โดยแต่ละบทเรียนจะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบได้ในที่ทำงานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง มีความมั่นใจ และใช้ภาษาจีนอย่างเป็นทางการได้อย่างดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและ ไวยกรณ์ภาษาจีน

C5 ภาษาจีนติวการบ้าน

C5 ภาษาจีนติวการบ้าน ภาษาจีนติวการบ้าน

รีวิว จากนักเรียน จากนักเรียน

มีเทคนิคในการสอนให้เข้าใจง่าย สามารถใช้ได้จริง

บรรยากาศ การเรียน

เสริมภาษาจีนผ่านการเรียนที่สนุกและเป็นกันเอง กับคุณครูชาวจีนเจ้าของภาษา