ข่าวสาร

คอรส์ส่งคุณครูชาวจีนสอนในโรงเรียนอินเตอร์

โรงเรียนสอนภาษาจีน LELE Chinese ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ในรูปแบบคอร์ส ส่งคุณครูชาวจีนสอนที่โรงเรียน ออกแบบการเรียนการสอนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนกลางให้กับเด็กนานาชาติโดยเฉพาะ

คอรส์อบรมบริษัท

LELE Chinese มาพร้อมกับตัวช่วยในการทำธุรกิจกับคนจีนด้วย “คอร์สอบรมบริษัทภาษาจีน” สอนโดยคุณครูชาวจีนเจ้าของภาษา ที่ออกแบบหลักสูตรมาโดยเฉพาะ สำหรับเรียนเป็นกลุ่มในบริษัทหรือองค์กร เพื่อให้สามารถนำภาษาจีนไปใช้งานได้จริงในการทำงานและชีวิตประจำวัน

คอรส์เรียนผู้ใหญ่

สถาบันสอนภาษาจีนยุคใหม่ LELE Chinese พัฒนาการสื่อสารภาษาจีน หลักสูตรโดยเฉพาะจากปักกิ่งทั้งระดับสนทนาภาษาจีน จนถึงขั้นสูงสามารถเจรจาธุรกิจการค้ากับคนจีน พร้อมใช้งานในสถานการณ์จริงได้